Sakarias NettJournal

Flytte fra MacPorts til Homebrew

Grunnen til at jeg har byttet fra MacPorts til Homebrew, var "mr". Denne er ikke i MacPorts enda, og manualen for å lage pakker for MacPorts var lang, alt for lang til at jeg orket å sette meg inn i dette. Homebrew har mr :)

Først og fremst, hvis du har installert MySQL via MacPorts på din maskin, ta en skikkelig backup av denne først. Databasene blir borte ved å følge denne guiden.

1) Avinstaller pakker du har installert med MacPorts

sudo port -f uninstall installed

2) Fjern alt som MacPorts har lagt igjen på systemet ditt

sudo rm -rf /opt/local
sudo rm -rf /Applications/DarwinPorts
sudo rm -rf /Applications/MacPorts
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/org.macports.*
sudo rm -rf /Library/Receipts/DarwinPorts*.pkg
sudo rm -rf /Library/Receipts/MacPorts*.pkg
sudo rm -rf /Library/StartupItems/DarwinPortsStartup
sudo rm -rf /Library/Tcl/darwinports1.0
sudo rm -rf /Library/Tcl/macports1.0
sudo rm -rf ~/.macports

3) Installer Homebrew

/usr/bin/ruby -e "$(/usr/bin/curl -fsSL https://raw.github.com/mxcl/homebrew/master/Library/Contributions/install_homebrew.rb)"

4) Installer programvaren du liker

brew update && brew upgrade
brew install wget --enable-iri
brew install git

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.