Sakarias NettJournal

Apple vs. Samsung

A Visual Guide to Apple's IP Claims

Part I :: Hardware Design

Part II :: Interface Icons

Part III :: Package Desing

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.