Sakarias NettJournal

MacPorts og Xcode

MacPorts og Xcode 4.3.1 er ikke helt venner. For at disse skal bli venner igjen, så må man kjøre følgende kommando:

sudo xcode-select -switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.