Sakarias NettJournal

Oppdatert TextExpander skript

Kollega på jobb, spurte for en evighet siden om jeg kunne utvide TextExpander skriptet mitt til å si "ha en fortsatt xxxx helg" når man svarte på tickets på lørdag/søndag.

set namesWeekend to {Saturday, Sunday}
set toDay to (weekday of (current date)) as text
set responsArray to {"fin", "trivelig", "god", "fantastisk"}
set responsWord to some item of responsArray

if namesWeekend contains toDay then
  set responsSentence to "Ha en fortsatt " & responsWord & " helg" as text
else
  if toDay is not "Friday" then
    set responsSentence to "Ha en " & responsWord & " dag" as text
  else
    set responsSentence to "Ha en " & responsWord & " helg" as text
  end if
end if

-- display dialog responsSentence with icon 1 buttons {"OK"} default button 1
return responsSentence

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.