Sakarias NettJournal

AppleScript i TextExpander

I forbindelse med jobb, så skriver jeg veldig mye av det samme opp igjen. F.eks «Ha en fin dag.» i slutten av epostene til kundene våre. Med hjelp av TextExpander og AppleScript så skrive jeg nå bare hdag, og TextExpander vil kjøre det AppleScriptet jeg har assignet den forkortelsen. Så det blir en liten variasjon i hva kunden mottar.

set toDay to (weekday of (current date)) as text
set responsArray to {"fin", "trivelig", "god", "fantastisk"}
set responsWord to some item of responsArray

if toDay is not "Friday" then
    set responsSentence to "Ha en " & responsWord & " dag" as text
else
    set responsSentence to "Ha en " & responsWord & " helg" as text
end if

return responsSentence

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.