Sakarias NettJournal

Velge bibliotek i iTunes med tastatursnarveier

Som vi alle vet, så er ikke det mulig å velge bibilotek i iTunes med tastatursnarveier. Men det er en løsning på dette, min nye favoritt, AppleScript. Start opp «AppleScript Editor», og skriv inn følgende kode:

tell application "iTunes"
  try
    set view of front browser window to (get some playlist whose special kind is Podcasts)
  end try
end tell

Type kan være Music, Books, iTunes U, Movies, Podcasts og TV Shows.

Lagre disse filene i ~/Library/iTunes/Scripts (finnes ikke scripts mappen, må du opprette denne).

Gå så til «System Prefrences -> Keyboard -> Keyboard Shortcuts», velg «Application Shortcuts» og trykke på +-tegnet.

I dette nye vinduet, under «Application», velg iTunes. I neste felt, «Menu Title» skriv inn det navnet du ga skriptene. I feltet «Keyboard Shortcut», trykk på de knappene du vil ha som snarvei, f.eks «cmd+1».

Hvis du ønsker, kan du også lage snarveier for dine egne spillelister ved å forandre litte gran på koden.

tell application "iTunes"
  try
    set view of front browser window to playlist "Recently Added"
  end try
end tell

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.