Sakarias NettJournal

Rydde skrivebordet

Jeg er verdensmester i å lagre alt mulig på skrivebordet. Av og til så flytter jeg alt over i en egen mappe, som jeg sorterer senere. Istedet for å gjøre dette manuelt hver gang, så skrev jeg meg nettopp et AppleScript som gjør jobben for meg, og assignet en hurtigtast for dette.

-- setter variabel for hjemmeområdet til brukeren
set homeFolder to (path to home folder) as alias
-- setter variabel for skrivebordet til brukeren
set desktopFolder to (path to desktop folder) as alias
-- setter variabel for navnet dumpkatalogen skal ha
set desktopRot to "ROT" as text

tell application "Finder"
  -- hvis katalogen "desktopRot" ikke finnes, opprett den
  if not (exists folder desktopRot of homeFolder) then
    make new folder at homeFolder with properties {name:desktopRot}
  end if
  -- setter sammen homeFolder og desktopRot variablene til en variabel
  set rotFolder to {(homeFolder as text) & desktopRot} as alias
  -- flytter filene
  move entire contents of desktopFolder to rotFolder
end tell

Ved å manuelt gå igjennom ROT mapppen min senere og sette «labels» på det jeg vil beholde, så kan jeg bruke opp igjen forrige AppleScript som tømmer «Download» mappen, untatt filer som har fått en «label».

set desktopRot to "ROT" as text
set rotFolder to (((path to home folder) as text) & desktopRot) as alias

tell application "Finder"
  delete (every item of folder rotFolder whose label index = 0)
end tell

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.