Sakarias NettJournal

Mer disk

Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md1 : active raid5 sdd1[4] sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
      2930279808 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [UUU_]
      [==========>..........]  recovery = 50.1% (489755904/976759936) finish=101.6min speed=79848K/sec

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.