Sakarias NettJournal

Mitt første AppleScript

Skrev mitt første AppleScript i dag. Til bruk i Viscosity VPN klienten for Mac, for å montere opp afp shares fra office serveren når jeg koblet meg til jobben sitt VPN nett.

-- Written by John Johannessen - 2010

set MyUserName to "username"
set MyPassword to "password"
set MyServer to "servername/ip"
set MyDisks to {"share1","share2"}
set PingResult to (do shell script "ping -c 1 " & MyServer & "; echo -n")
if PingResult contains "100.0% packet loss" then
  display dialog "Could not access " & MyServer & " at this time" ¬
    with icon 1 ¬
    buttons {"OK"} ¬
    default button 1
else
  repeat with MountDisks in MyDisks
    tell application "Finder"
      try
        mount volume "afp://" & MyUserName & ":" & MyPassword & "@" & MyServer & "/" & MountDisks
      on error
        display dialog "Could not access " & MountDisks & " at this time." ¬
          with icon 1 ¬
          buttons {"OK"} ¬
          default button 1
        exit repeat
      end try
    end tell
  end repeat
end if

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.