Sakarias NettJournal

Infinite loop?

September 23, 2010 07:45:00 AM OSLO NO Out for delivery
September 23, 2010 07:45:00 AM OSLO NO Arrived at destination country
September 23, 2010 07:45:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 10:20:00 AM OSLO NO Arrived at destination country
September 22, 2010 10:20:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 08:41:00 AM OSLO NO Out for delivery
September 22, 2010 08:41:00 AM OSLO NO Arrived at destination country
September 22, 2010 08:41:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 08:38:00 AM OSLO NO Out for delivery
September 22, 2010 08:38:00 AM OSLO NO Arrived at destination country
September 22, 2010 08:38:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 08:37:00 AM OSLO NO Out for delivery
September 22, 2010 08:37:00 AM OSLO NO Arrived at destination country
September 22, 2010 08:37:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 08:00:00 AM OSLO NO Out for delivery
September 22, 2010 08:00:00 AM OSLO NO Arrival Scan
September 22, 2010 07:25:00 AM OSLO NO Departure Scan
September 22, 2010 06:39:00 AM OSLO NO Arrival Scan

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.