Sakarias NettJournal

Growl notiser fra irssi over ssh

Først og fremst så trenger du fnotify plugin til irssi, denne kan du laste ned fra http://www.leemhuis.info/files/fnotify/. Putt denne i "~/.irssi/scripts" og lag en symlink til denne i "~/.irssi/scripts/autorun", slik at den blir lastet neste gang irssi blir startet på nytt. Neste steg er å laste modulen, dette gjøres i irssi, "/script load fnotify".

Husk å installer growlnotify, denne finnes i Extras mappen i .dmg fila du laster ned fra growl.info.

Neste steg er å sette opp ssh til å hente notisene og sende dette videre til growl på din maskin.

~/.ssh/config

Host serverNavn
Hostname serverNavn
PermitLocalCommand yes
LocalCommand ~/bin/IrssiNotify.sh

Host irssi_screen
Hostname serverNavn
PermitLocalCommand no

~/bin/IrssiNotify.sh

#!/bin/sh

# Kill all current fnotify sessions
ps | awk '{if($0 ~ /fnotify/ && $1 ~ /[0-9]+/ && $4 !~ /awk/) print $1}' | \
while read id
do
        kill $id
done

# SSH to host, clear file and listen for notifications
(ssh irssi_screen "> .irssi/fnotify; tail -f .irssi/fnotify" | \
while read heading message
do
        growlnotify -t "${heading}" -m "${message}";
fi
done)&

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.