Sakarias NettJournal

Sette opp AFTP i Ubuntu 10.04 (med Time Machine)

Først og fremst så trenger man å installere netatalk.

sudo apt-get install netatalk

Så må man legge til stien man ønsker å lagre Time Machine backupen i "/etc/netatalk/AppleVolumes.default"

/<sti til lagerplass>    "TimeMachine"    options:tm

Legg til dette nederst i filen.

For å få Ubuntu serveren din til å dukke opp i Finder, så trenger du Avahi.

sudo apt-get install avahi-daemon

Etter installasjonen, må du opprette "/etc/avahi/services/afpd.service" med følgende innhold:

<?xml version="1.0" standalone='no'?><!--*-nxml-*-->
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd)[
<service-group>
    <name replace-wildcards="yes)[%h</name>
    <service>
        <type>_afpovertcp._tcp</type>
        <port>548</port>
    </service>
    <service>
        <type>_device-info._tcp</type>
        <port>0</port>
        <txt-record>model=Xserve</txt-record>
        </service>
</service-group>

Restart både netatalk og avahi for å sette ny konfigurasjon i drift.

sudo /etc/init.d/netatalk restart && sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart

For å bruke Ubuntu serveren din som mål for Time Machine, så må Time Machine settes opp til å bruke "ikke supporterte enheter", dette gjøres ved å skrive følgende i Terminal.app

defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1

Hvis du har oppgradert fra Ubuntu 9.04 til 10.04, så har netatalk forandret på database filene sine, og montering av shares vil feile fra din Mac, løsningen er å slette .AppleDB katalogene på dine shares.

find <sti til lagerplass> -name '.AppleDB' -exec rm -rfv {} \;

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.