Sakarias NettJournal

Xcode og git

For at Xcode og git skal virke sammen på en smertefri måte, så må du få git til å håndtere Xcode prosjekt filer korrekt. Du gjør dette ved å konfigurere git via .gitignore og .gitattributes.

Lag disse filene i ditt repository og legg til følgende linjer:

.gitignore

# xcode noise
build/*
*.pbxuser
*.mode1v3

# old skool
.svn

# osx noise
.DS_Store
profile

.gitattributes

*.pbxproj -crlf -diff -merge

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.