Sakarias NettJournal

.ssh/known_hosts (a meme?)

quinte:~ johnj$ wc -l .ssh/known_hosts wc: .ssh/known_hosts: open: No such file or directory 

pinova:~ johnj$ wc -l .ssh/known_hosts 4 .ssh/known_hosts 

johnj@tintin:~$ wc -l .ssh/known_hosts 9 .ssh/known_hosts 

johnj@sparrow:~$ wc -l .ssh/known_hosts 10 .ssh/known_hosts 

johnj@tenkepadda:~$ wc -l .ssh/known_hosts 670 .ssh/known_hosts

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.