Sakarias NettJournal

Passwords

"Passwords are like underwear - change often, don't share with others, and don't go commando"

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.