Sakarias NettJournal

Speedtest - meme

Speed @ Home

SpeedTest hjemme på Gjøvik

Speed @ Office - Gjøvik

493503996

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.