Sakarias NettJournal

Modem fra ca 1964

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.