Sakarias NettJournal

Årets første grill

http://blurry-eyes.net/p/21

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.