Sakarias NettJournal

History of the Internet

History of the Internet from PICOL on Vimeo.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.