Sakarias NettJournal

God Jul

    *       ,
          _/^\_
         <   >
 *         /.-.\     *
     *    `/&\`          *
         ,@.*;@,
         /_o.I %_\  *
  *      (`'--:o(_@;
        /`;--.,__ `')       *
       ;@`o % O,*`'`&\
    *  (`'--)_@ ;o %'()\   *
       /`;--._`''--._O'@;
      /&*,()~o`;-.,_ `""`)
 *     /`,@ ;+& () o*`;-';\
      (`""--.,_0 +% @' &()\
      /-.,_  ``''--....-'`) *
   *  /@%;o`:;'--,.__  __.'\
     ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();     *
     /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
  jgs  `"="==""==,,,.,="=="==="`
    __.----.(\-''#####---...___...-----._
   '`     \)_`"""""`
       .--' ')
      o( )_-\
       `"""` `

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.