Sakarias NettJournal

Novell Groupwise 8 på Ubuntu

Besøk novell.com og last ned "GroupWise 8 Linux Client", om du velger US eller multi er helt opp til deg, om du vil ha ordbøker for andre språk enn amerikansk.

Kjør følgende kommando: “sudo apt-get install alien libstdc++5“.

Pakk ut .tar.gz filen du lastet ned i punkt 1: "tar xvfz gw800clientlinux_en.tar.gz".

Installer RPM-pakken: "sudo alien -i novell-groupwise-gwclient-8.0.0-84910.i586.rpm".

Last ned Sun JRE 1.6 fra http://java.com/.

Pakken den ut i GroupWise mappen:

sudo mv jre-6u11-linux-i586.bin /opt/novell/groupwise/client
cd /opt/novell/groupwise/client
sudo chmod +x ./jre-6u11-linux-i586.bin
sudo ./jre-6u11-linux-i586.bin
sudo mv jre jre.old
sudo ln -s jre1.6.0_11 jre

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.