Sakarias NettJournal

I Oslo igjen

Da er man tilbake i Oslo for å jobbe videre med det vi begynte på Onsdag. Vi håper å bli ferdig innen Fredag morgen :S

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.