Sakarias NettJournal

Dragons

Fairy tales don't tell children dragons exist, children already know dragons exist. Fairy tales tell children dragons can be killed.

-- G. K. Chesterton

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.