Sakarias NettJournal

Garbage

You treat me like garbage, therefore you must like me.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.