Sakarias NettJournal

History meme

johnj@tenkepadda:~$ history | awk '{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}'|sort -rn|head
109 ls
84 cd
51 sudo
36 ssh
27 rm
23 host
20 ping
20 bzr
10 vim
10 mv

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.