Sakarias NettJournal

Novell Groupwise på Ubuntu

Jeg har kun testet dette på Ubuntu 8.04 beta.

Besøk novell.com og last ned "GroupWise 7 SP3 Linux Client", om du velger US eller multi er helt opp til om deg, du vil ha ordbøker for andre språk enn amerikansk.

Kjør følgende kommando: "sudo apt-get install alien libstdc++5".

Pakk ut .tar.gz filen du lastet ned i punkt 1: "tar xvfz gw703_client_linux_multi.tar.gz".

Installer RPM-pakken: "sudo alien -i novell-groupwise-gwclient-7.0.3-20080309.i386.rpm".

Last ned Sun JRE 1.5 fra http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp.

Pakken den ut i GroupWise mappen:

sudo mv jre-1_5_0_15-linux-i586.bin /opt/novell/groupwise/client
cd /opt/novell/groupwise/client
sudo chmod +x ./jre-1_5_0_15-linux-i586.bin
sudo ./jre-1_5_0_15-linux-i586.bin
sudo ln -sf jre1.5.0_15 jre

Hvis du kjører "compiz" på din maskin, rediger oppstarts skriptet og legg til "export AWT_TOOLKIT=MToolkit" i filen "/opt/novell/groupwise/client/bin/groupwise.sh" rett under "/bin/bash" linjen.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.