Sakarias NettJournal

I miss you

Everytime I see you, I miss you...
Everytime I miss you, I need you...
Everytime I need you, you are not there...
Everytime you are not there...

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.