Sakarias NettJournal

Ikke lenger pre :D

johnj@tenkepadda:~$ cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu 
DISTRIB_RELEASE=7.10 
DISTRIB_CODENAME=gutsy 
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 7.10"

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.