Sakarias NettJournal

Right / Left Brain

Left / Right - Spin

If you see the dancer rotating clockwise, you are right-brained (and thus more creative), if you see counter-clockwise, you are left-brained (and more logical). Lurer på hva som feiler meg, for dama roterer begge veier for meg. Kilde

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.