Sakarias NettJournal

Remember

"In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends"

Martin Luther King, Jr.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.