Sakarias NettJournal

Bønn

Mennesker frembringer mang en bønn, men Gud bestemmer når striden er over; alt er forbi, og tidevannet henter sin sønn.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.