Sakarias NettJournal

Lojalitet

Lojalitet mellom venner, i et vennskap, er å si fra om ting. Ikke i tide og utide, ikke med fornærmelige ord, men klart og tydelig når det er påkrevd, og med rene ord, og om det er ubehagelig å høre, så er det ikke til å unngå iblant. Lojalitet handler om ærlighet, ærlig støtte, ikke om blind unnvikelse. Det er ikke rom for feighet i ett vennskap.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.