Sakarias NettJournal

Slå av touchpad når ekstern USB mus er tilkoblet

Først og fremst må man få HAL til å kjøre et skript når en ekstern USB mus blir tilkoblet, legg til følgende kode i "/etc/udev/rules.d/85-hal.rules"

KERNEL=="mouse", RUN+="/usr/bin/udevmice.sh"
Neste steg blir å opprette "/usr/bin/udevmice.sh" med følgende kode:
#!/bin/bash DEBUG=0 DATE=date FLOG="/tmp/udev_test.log" if [ "$DEBUG" -eq "1" ]; then echo "$DATE - [$] - [$ACTION]" >> "$FLOG" fi case $ACTION in add) if [ "$DEBUG" -eq "1" ]; then echo "DEBUG: connected" >> "$FLOG" fi synclient TouchpadOff=1 ;; remove) if [ "$DEBUG" -eq "1" ]; then echo "DEBUG: disconnected" >> "$FLOG" fi synclient TouchpadOff=0 ;; esac
Husk å gjøre skriptet kjørbar:
sudo chmod 755 /usr/bin/udevmice.sh
Siste steg er å redigere "/etc/X11/xorg.conf". I xorg.conf finn "Identifier" for "Synaptics Touchpad", den skal ligge under "InputDevice". Når du har funnet den, så skal du legge til følgende opsjon.
Option "SHMConfig" "on"

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.