Sakarias NettJournal

En liten vits og samtidig trening i engelsk

Norsk: Tre hekser ser på tre Swatch klokker. Hvilken heks ser på hvilken Swatch klokke?

Engelsk: Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?

Neste steg, engelsk for viderekommende: (Advanced English)

Norsk: Tre kjønnsopererte hekser ser på knappene på tre Swatch klokker. Hvilken kjønnsoperert heks ser på hvilken Swatch-klokkeknapp?

Engelsk: Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch?

Engelsk for eksperter: (Expert English)

Norsk: Tre sveitsiske hekse-tisper, som ønsker å være kjønnsopererte sveitsiske hekse-tisper, ønsker å se på sveitsiske Swatch-klokkeknapper. Hvilken sveitsisk hekse-tispe, som ønsker å være en kjønnsoperert sveitsisk hekse-tispe, ønsker å se på hvilken sveitsisk Swatch-klokkeknapp?

Engelsk: Three Swiss witch-bitches, which wished to be switched Swiss witch bitches, wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which Swiss witch bitch which wishes to be a switched Swiss witch-bitch, wishes to watch which Swiss Swatch watch switch?

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.