Sakarias NettJournal

Sitat

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.