Sakarias NettJournal

Linux Timeline

Linux Timeline.

Jeg må seriøst få installert et billedredigeringsprogam på maskinen min snart.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.