Sakarias NettJournal

Personality disorder test

DisorderRating
Paranoid:Moderate
Schizoid:Low
Schizotypal:High
Antisocial:Low
Borderline:Very High
Histrionic:High
Narcissistic:Moderate
Avoidant:Very High
Dependent:Very High
Obsessive-Compulsive:Moderate

-- Personality Disorder Test --
-- Personality Disorder Information --

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.