Sakarias NettJournal

Ladder

Fence Buidling 50-foot walls just creates a market for 52-foot ladders.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.