Sakarias NettJournal

Oppdatering på TG siden

Da har det skjedd en liten oppdatering på TG siden, man får kjøpt 5 billetter pr hue. Så siden vi er 3 stk som står i kø i vent av 4 billetter så burde vi ha en god sjanse til å få billett til TG 2006. Les mer i den norske eller engelske FAQn.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.