Sakarias NettJournal

Et lite syns bedrag

Synsbedrag

Se på det svarte korset i midten av bildet, så vil du se en grønn sirkel rotere. Hvis du fortsetter å fukusere på det sorte korset vil de rosa sirklene forsvinne.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.