Sakarias NettJournal

TTT

Jeg har skrevet et sted, hvor jeg daglig må se, det manende tankesprog: T.T.T. Når man føler hvor lidet man når med sin flid, er det nyttigt at mindes, at Ting Tar Tid

Kudos til kizoku på #mac1EFNet.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.