Sakarias NettJournal

Area 51

interweb sidene til maps.google.com søker du på Rachel, Nevada, når det stedet er funnet søker du på Tikaboo Peak. Du finner kun Tiakboo Peak etter at du har søkt på Rachel, Nevada. Zoom kartet ut 2 streker. Til venstre så har du en stor hvit flekk. Like under den store hvite flekken som er en inntørket innsjø finner du noen bygninger. Zoom inn og du ser nå på Area 51 :P Jeg fant dette på en Live Journal blog, tilhørende en Steven. Se på hans blog for mer informasjon.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.