Sakarias NettJournal

LOST

http://www.oceanic-air.com/ Et hint er 4, 8, 15, 16, 23 og 42

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.