Sakarias NettJournal

Ubuntu

Da har endelig Ubuntu 5.04 blitt sluppet. Du får tak i både torrent og iso, for Live CD og Install CD på http://se.releases.ubuntu.com/mirror/ubuntu-releases/5.04/

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.