Sakarias NettJournal

Dynamic Text Replace

Tester atter en plugin, denne gangen er det Dynamic Text Replace jeg tester... Testen: "hackers","hackers" ::google("slaskdot.org" Tester også Text Replace av samme forfatter, Google.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.