Sakarias NettJournal

Fonetisk Alfabet

Jeg har hatt bruk for det fonetiske alfabetet i forbindelse med jobb, men siden jeg ikke kan alfabetet så må jeg jukse og bruke en utskrift av alfabetet, noe som er utrolig tungvindt. Derfor har jeg da laget meg et lite PHP skript hvor jeg taster inn det jeg skal si og skriptet gir meg resultat et i det fonetiske alfabetet. Du kan prøve "systemet" på http://pjatt.net/stuff/phonetic.php.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.