Sakarias NettJournal

Mer Blåtand

Ved hjelp av blåtand og en plugin til xmms så kan jeg styre xmms fra mobilen min. Plugin'n heter btexmms og kan enten installeres ved hjelp av emerge i gentoo eller lastes ned fra websiden dems.

Gentoo: emerge -av xmms-btexmms

På mobilen min, en Sony Ericsson T630 så får jeg opp hvilken sang som spilles og tastaturet har følgende fuksjoner:

Joystick Opp - Play Ned - Stop Venstre - Forrige sang Høyre - Neste sang

Tastaturet 5 - Random 7 - Spole tilbake 8 - Spole frem 9 - Repeat * - Volum ned 0 - Volum opp

Jeg må finne ut om plugin fungerer i beep media player også, siden jeg bruker den mer enn xmms.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.