Sakarias NettJournal

Subversion

Har nå begynt å titte på subversion, subversion er et system for versjon kontroll av data. Data kan være klildekode på noe man driver å lager, f.eks websider, programmer osv. Subversion muligjør at flere personer kan jobbe mot samme kode samtidig uten at det den ene gjør blir overskrevet av en annen. Subversion er en erstattning for CVS som har begynt å trekke litt på årene.

Følg med på Twitter for oppdateringer på nye posteringer.